Kauza Sadko v Bratislavě: reakce ředitele Opery Slovenského národního divadla

V návaznosti na včerejší rozhovor s odborovými předáky Slovenského národního divadla, v němž vysvětlovali důvody, které je vedly k vyhlášení stávky vztahující se k uvádění inscenace opery Sadko s podle všeho zdravotně závadnou zeminou pokrývající scénu, zveřejňujeme teď v úplném znění stanovisko vedení Opery SND, které jsme dostali dnes odpoledne. Pro úplnost připomínáme, že ředitele Opery SND jsme oslovili s žádostí o podrobné vyjádření již včera, avšak odkázáni jsme byli jen na tiskovou zprávu. Tu jsme také včera zveřejnili, když jsme si ji před tím museli vyžádat, protože na webu divadla ani nikde jinde k dispozici nebyla.
Nová budova SND – sála opery a baletu (zdroj snd.sk)

Stanovisko riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Slavomíra Jakubeka
16. 2. 2018

Dovolím si v mene vedenia Slovenského národného divadla zareagovať na materiál o inscenácii Sadko v Opere SND, ktorý ste zverejnili dňa 15. 2. 2018 a ktorého autorom bol pán Peter Bleha. Úvodom musím vyjadriť hlboké rozčarovanie a znepokojenie nad bulvárnym spôsobom šírenia rôznorodých informácií, medzi ktorými sú nepravdivé konštatovania a podsúvané polopravdy. Rád by som využil teda priestor aspoň na korekciu najdôležitejších skutočností. Už v perexe článku sa nachádza nie celkom korektné tvrdenie, že vedenie divadla zmenilo program bez udania dôvodu a tieto ostali pre zamestnancov aj verejnosť utajené. Marketingové oddelenie SND komunikovalo túto zmenu smerom ku klientom s korektne udaným dôvodom, teda technickými príčinami, ktoré nedovolili uviesť Sadka. Bez zeminy totiž nemáme právo podľa koprodukčnej aj licenčnej autorskej zmluvy uviesť túto inscenáciu a keďže zástupcovia odborov nepriali kompromisné riešenie a pohrozili štrajkom, ak sa použije zemina, ustúpili sme s úmyslom následne v dialógu spoločne hľadať riešenie. Zmena predstavenia bola teda aj pre našich kolegov z odborových organizácii  jasne čitateľným krokom v smere partnerského dialógu a túto informáciu dostali deň pred predstavením. Dôvod na štrajk teda už vtedy pominul.

Tak isto nie je korektná informácia, že riaditeľ jednoducho odporučil, aby sa predstavenia ďalej hrali. Diskusia o možných riešeniach a východiskách bola principiálne iná a širšia. Vedenie SND predovšetkým konštatovalo, že v najdôležitejšej – odporúčacej časti posudku MIOMEDu je rozpor medzi odporúčaním, aby zamestnanci nevdychovali počas predstavenia prach, a popisom činností na javisku, pri ktorých je to nevhodné pre možné ohrozenie zdravia, činností, ktoré však neprebiehajú, resp. nerealizujú sa v popísanej podobe. Správa totiž hovorí o rizikách pri „rozhadzovaní“ a tým i „rozptyľovaní“ prachových zložiek vo vzduchu pri spievaní, čo sa nezhoduje s akciami na javisku počas predstavenia. Vedenie aj v následnom, osobitnom stanovisku zaslanom zástupcom odborov ešte deň pred predstavením oznámilo, že po dohode so zmluvným partnerom MIOMED, ktorý expertízu vykonáva, zabezpečí jeho účasť a kontrolu manipulácie so sporným materiálom priamo na ďalšom predstavení, ktoré sa malo uskutočniť dňa 15. 2. 2018. Náš zmluvný partner súhlasil a bol pripravený vec ďalej došetriť, ale zástupcovia odborov oznámili štrajkovú pohotovosť a hrozili v prípade realizácie predstavenia so zeminou štrajkom. Následne preto vedenie SND ustúpilo od realizácie predstavenia a zmenilo program. Dohoda s partnerským MIOMEDom je však v činnosti, partner došetrí na základe video-záznamu charakter manipulácie s materiálom a v hre je i ďalšie opatrenie v spolupráci s ním, ktoré chce následne diskutovať vedenie SND so zástupcami odborových organizácií. Treba tiež dodať, že celkovo je miera možnej škodlivosti materiálu na zdravie zásadne závislá od jeho prašnosti, ktorú opatrenia SND dostali prijatými opatreniami pod legislatívne stanovené normy, čo konštatovala aj správa MIOMEDu.

Z ďalšieho obsahu článku, v kontexte s vyššie uvedenými skutočnosťami, treba upozorniť aj na iné tvrdenia nezodpovedajúce pravde. Nie je pravda, že po rokovaní vedenie vydalo stanovisko, v ktorom tvrdilo, že je všetko v poriadku; nie je pravda, že vedelo od začiatku o škodlivých vlastnostiach zeminy a napriek tomu nechalo odznieť premiéru. Vedenie malo certifikát na materiál podľa platných európskych noriem od jednej z popredných divadelných inštitúcii v Európe – Flámskej opery v Gente a Antverpách. A navyše pri následných pochybnostiach musí tiež postupovať v zmysle zákona a najprv musí preveriť podozrenia na škodlivosť a potom urobiť zásadné rozhodnutie, ktoré v tomto prípade môže znamenať zrušenie inscenácie, a nie vynechanie zeminy z nej, ako sa naivne domnievali zástupcovia odborov. To nedovoľujú štandardné zmluvy s autormi a koprodukčným partnerom. A je tiež zbytočné a zavádzajúce argumentovať nutnosťou permanentného štrajku, keďže vedenie SND aktívne komunikuje a chce komunikovať so zástupcami odborov a taktiež so zmluvným partnerom MIOMED.

Záverom by som skonštatoval, čo naši partneri v sociálnom dialógu dobre vedia, že chceme a budeme spolu s nimi hľadať schodné riešenie, a ak sa ani v spolupráci s partnerom MIOMED nenájde, sme pripravení aj na krajné riešenie, ktoré bude garantovať ich zdravie.
***

AKTUALIZOVANÉ 21. 2. 2018:

Odbory SND reagujú na stanovisko riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Slavomíra Jakubeka zo dňa 16. 2. 2018:

Odbory SND vyjadrujú hlboké znepokojenie nad obsahom stanoviska riaditeľa Opery SND Slavomíra Jakubeka zverejnenom v piatok 16. 2.2018 na Opera Plus, ktoré obsahuje viaceré zavádzajúce konštatovania a polopravdy. V záujme uvedenia tvrdení pána riaditeľa na správnu mieru uvádzame nasledovné:

Na základe množiacich sa sťažností členov súboru Opery SND už počas skúšobného procesu inscenácie Sadko vydal riaditeľ Opery SND dňa 15.1.2018 stanovisko, v ktorom je uvedené:

“Ide o materiál, ktorý je zmesou umelého granulátu a upravenej zeminy. Tak na granulát ako aj na zeminu dostala Opera SND certifikát o nezávadnosti a pozitívnych vlastnostiach od koprodukčného partnera, ktorý už inscenáciu opery realizoval…”

Toto stanovisko bolo vydané v čase, kedy v dňoch 16.1 až 18.1.2018 prebiehali merania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislava – teda v čase, kedy ešte neboli známe výsledky odborných meraní. Riaditeľ Opery SND sa opieral o certifikát o nezávadnosti a pozitívnych vlastnostiach (!) od koprodukčného partnera, pričom úplne ignoroval skutočnosť, v akom stave rašelina prišla do SND.

Podľa vyjadrení technických pracovníkov SND, ktorí stav rašeliny – zeminy kontrolovali, bol už vtedy evidentný jej silný zápach a viditeľná prítomnosť plesne.

Pán riaditeľ rovnako vo svojom stanovisku neuviedol, že počas skúšok opery Sadko boli zo strany spevákov a hudobníkov prezentované sťažnosti na prašnosť a znečistenie prostredia (viď zápisy zo skúškového obdobia) ako aj na početné zdravotné komplikácie. Sólisti a členovia zboru SND zažívali už počas skúšobného procesu zdravotné ťažkosti ako opuch a začerveňanie očí, kožné problémy a alergické reakcie pokožky po kontakte z rašelinou, opuch nosohltanu a prínosových dutín, vykašliavanie čierneho hlienu z dutín. Sekundárne následné zdravotné komplikácie sa prejavovali nachladnutím a zápalmi močových ciest.

V dôsledku sťažností na prašnosť pristúpilo vedenie SND k zvlhčovaniu rašeliny – čo sa však neskôr ukázalo ako chybný a neodborný zásah – pretože tým podľa nálezov MIOMEDu dochádzalo k napomáhaniu množeniu nebezpečných a zdraviu škodlivých plesní.

Správa MIOMED uvádza, že ak “dôjde k navlhčeniu rašeliny, dochádza tak k nežiadúcemu ohrozeniu zdravia – negatívnemu pôsobeniu plesní…”, “…pomnoženie baktérií môže viesť u vnímavých jedincov k zápalovým alergickým reakciám dýchacích ciest a v niektorých prípadoch až k závažnému zápalu pľúc s možnými trvalými následkami…”

Pán Jakubek vo svojom stanovisku tvrdí, že “Správa MIOMED hovorí o rizikách pri „rozhadzovaní“ a tým i „rozptyľovaní“ prachových zložiek vo vzduchu pri spievaní, čo sa nezhoduje s akciami na javisku počas predstavenia.”

Ide o zavádzajúce a z kontextu vytrhnuté tvrdenie. V správe MIOMED je uvedené, že účinkujúci zamestnanci SND sú “vystavení prachu a ďalším biologickým škodlivinám uvoľňujúcim sa z rašeliny (pri ležaní na javisku, tancovaní, rozhadzovaní rašeliny).

Účinkujúci na javisku bezprostredne prichádzajú do styku s rašelinou počas hereckých akcií, pri ktorých nepochybne dochádza k rozptyľovaniu a vdychovaniu prachových zložiek.

MIOMED v správe konštatuje, že “zamestnávateľ má zákonnú povinnosť vopred informovať pracovnú zdravotnú službu o zavedení  nových technologických postupov pri práci”, aby bolo možné v rámci zdravotného dohľadu nad zdravím zamestnancov vyhotoviť posudok o zdravotných rizikách, ktoré môžu vzniknúť pri pracovnej činnosti.

Dôkazom nezákonného postupu ako aj nedostatočného záujmu vedenia SND o riešenie problémov s rašelinou je skutočnosť, že o merania Pomocnej zdravotnej služby MIOMED nepožiadal riaditeľ Opery SND alebo generálny riaditeľ SND, ale odbory SND. Členovia odborov SND registrovali snahy vyhnúť sa kontrolným meraniam zdravotnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a posúdeniu miery zdravotného rizika.

Vedenie SND najskôr prejavovalo laxný prístup k  ochrane zdravia zamestnancov SND, čím nezodpovedne hazardovalo s ich zdravím – teraz v snahe obhájiť svoje prešľapy prikročilo k zavádzaniu a zverejňovaniu poloprávd v médiách.

Komunikácia zo strany riaditeľa Opery SND a generálneho riaditeľa SND so zástupcami odborov prebieha v atmosfére účelového prehliadania faktov, zľahčovania výsledkov odborných meraní a vyhýbania sa prevzatia zodpovednosti za vzniknutú situáciu.

21. 2. 2018

František Šenigla
predseda ZO Únie zboru SND

Jana Beňovská
predseda ZO Únie sólistou SND

Maroš Podhajský
predseda ZO Únie orchestra SND
***

AKTUALIZOVANÉ 22. 2. 2018

Odpoveď riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Slavomíra Jakubeka

Vážená redakcia portálu Opera Plus,

aj keď, nazdávam sa, táto debata nepatrí na stránku takéhoto odborne profilovaného a seriózneho portálu, musím reagovať na ďalšie nekorektné a neúplne tvrdenia odborových predákov Opery SND. V úvode nimi spomenuté moje stanovisko bolo vydané v situácii, kedy sa šírili rôzne fámy a nepotvrdené informácie o materiáli použitom v Sadkovi ako i o postoji vedenia SND k riešeniu tohto problému. Preto som v stanovisku rekapituloval, odkiaľ je materiál a aké oprávnenie má Opera SND na jeho použitie. Naši odborárski kolegovia však mohli zacitovať alebo aspoň interpretovať toto stanovisko pravdivo a úplne, pretože ďalej sa v ňom písalo, že SND zabezpečilo analýzu materiálu, ktorá už prebieha, a následné vyhodnotenie od kompetentnej inštitúcie.

Pokiaľ ide o sťažnosti zamestnancov na materiál, áno, boli a preto aj vedenie pristúpilo k prevereniu materiálu. Inak ani nemôže zamestnávateľ postupovať, a ak by aj malo dôjsť k zrušeniu celej produkcie, nakoľko SND nemôže svojvoľne vynechať licenčne podmienenú zložku inscenácie, musí mať na to SND relevantné dokumenty a stanoviská zodpovedných inštitúcií.

Zavádzaním a dokonca nepravdivým tvrdením je informácia našich odborárskych kolegov, že zmluvný partner SND MIOMED uviedol vo svojej expertíze, že práve zvlhčením materiálu dochádza k negatívnemu pôsobeniu plesní, či pomnoženiu baktérií. Citát, ktorý uvádzajú, sa nezhoduje s textom v správe. V tej MIOMED uvádza, že napriek tomu, že sa zvlhčí zemina a prašnosť klesne pod zákonom stanovenú mieru, je aj tak aktuálne riziko ohrozenia zdravia v dôsledku prítomnosti plesní, resp. baktérii, ktoré sa môžu pomnožiť. Nie teda ako priamy dôsledok zvlhčenia. Pri zvlhčovaní postupovala Opera SND napokon podľa inštrukcií koprodukčného partnera, ktorý materiál dodával a vystavil naň i už spomenuté certifikáty.

Kvôli spornej interpretácii aktivít na javisku popísaných v správe ako „rozhadzovanie“ a „rozptyľovanie“ zeminy, na ktoré sa kauzálne viažu isté zdravotné riziká, práve iniciovalo vedenie SND ďalšie došetrenie materiálu a manipulácie s ním, s ktorým súhlasilo aj vedenie MIOMEDu. Malo sa tak stať na ďalšom predstavení opery Sadko. Keďže však odboroví zástupcovia boli proti tomuto riešeniu, vedenie SND zrušilo dané predstavenie a iniciovalo inú formu ďalšieho došetrenia po opätovnej dohode s MIOMEDom.

Pokiaľ ide o poukaz na nutnosť nové technológie v inscenáciách vopred preverovať, áno, možno do istej miery prijať túto námietku, o novú technológiu však v tomto prípade nie celkom ide, pretože rôzne zmesi nahrádzajúce a vytvárajúce divadelnú ilúziu zeminy, sú používané v rôznych našich divadlách a navyše Opera SND mala na materiál európsky certifikát, ktorý nemala a priori dôvod vopred spochybniť.

Na záver svojej reakcie bohužiaľ naši odborárski kolegovia opäť upadli do propagandistických a nepravdivých tvrdení, tentoraz o tom, že o preverenie sporného materiálu nepožiadalo vedenie SND, ale príslušné odborové organizácie. Nuž, to je smiešne tvrdenie nezhodujúce sa s pravdou, nakoľko páve vedenie SND reagujúc na sťažnosti zamestnancov a žiadosť odborov požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva a MIOMED o expertízu. Na to, vážení kolegovia z odborových organizácií, existuje písomný dôkaz!

Záverom už len jeden zásadný postreh. Keby našim partnerom v sociálnom dialógu išlo skutočne len o vec, nemuseli vylamovať otvorené dvere, a to už v situácii, keď vedenie SND zrušilo prvé reprízové predstavenie Sadka s cieľom hľadať spoločne možné východiská, medzi ktorými je a bolo i to najkritickejšie, a síce zrušenie celej produkcie, ak sa iné východisko nenájde. Ale o to zrejme našim partnerom nešlo…

22. 2. 2018

Slavomír Jakubek
Riaditeľ Opery SND

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments