Brněnská březnová jubilea: Václav Halíř a Géza Fischer

  1. 1
  2. 2
  3. 3

V jeho životě ovšem sehrála rozhodující roli náhoda. Podle svědectví dirigenta Antonína Balatky v programu k Verdiho Traviatě z roku 1949 počátkem roku 1929 doprovodil svou tehdejší bratislavskou kolegyni Mášu Kolárovou do Brna, kam byla pozvána na hostování ve Verdiho Trubadúrovi. Odpoledne před představením ale onemocněl představitel hraběte Luny, a tak vedení divadla požádalo Gézu Fischera, který tuto roli znal, zda by se jí neujal. Stalo se tak a hned po prvním jednání následovala nabídka angažmá od ředitele Františka Neumanna. Géza Fischer zůstal městu Brnu a jeho divadlu věrný až do své smrti, která ho zastihla v necelých čtyřiašedesáti letech 3. března 1963, kdy podlehl zákeřné chorobě. Ještě necelé dva měsíce před smrtí ale vystoupil na scéně v jedné ze svých parádních rolí, v postavě konzula Sharplesse v Pucciniho Madame Butterfly.

Výčet rolí, které vytvořil v Brně, je vskutku impozantní. Brzy po svém nástupu, v roce 1930 zpíval v prvním uvedení Janáčkovy opery Z mrtvého domu, kterou nastudoval dirigent Břetislav Bakala v režii Oty Zítka, jednu ze stěžejních postav díla, Šiškova. Ve Věci Makropulos doktora Kolenatého, jemuž propůjčil ušlechtilost a eleganci, přesné herecké a rovněž pěvecké uchopení této postavy. Ve Výletech páně Broučkových vytvořil trojroli Umělec-Oblačný-Vacek Bradatý.

Jeho doménou byly především role, v nichž mohl uplatnit své dominantní vlastnosti, kterými byly jeho osobní i umělecká ušlechtilost, noblesa a elegance. Ve své vzpomínce na Gézu Fischera, kterou uveřejnil v časopise Program Státního divadla Brno u příležitosti desátého výročí jeho úmrtí, hodnotí profesor Václav Věžník jeho velkou muzikálnost, inteligenci a pečlivě vyškolený hlas. Přidejme k tomu jeho schopnost citlivé herecké interpretace, jež se zvyšovala s počtem let a odehraných rolí.

V tomto směru byly pro něj charakteristické postavy zkušených, moudrých a citlivých mužů z oboru lyrického barytonu. Vedle výše zmíněného konzula Sharplesse to byly například  postavy z Verdiho oper jako otec Germont v Traviatě a markýz Posa v Donu Carlosovi, kníže Jeleckij v Čajkovského Pikové dámě, Wolfram von Eschenbach ve Wagnerově Tannhäuserovi, král Vladislav  ve Smetanově Daliborovi či Vok z Vítkovic v Čertově stěně a zejména Bohuš v Dvořákově Jakobínu, kterého ztělesnil ve čtyřech různých inscenacích.Obzvláště blízká byla Gézovi Fischerovi opera česká a italská. Opery českých autorů mu v době, kdy na repertoáru bylo souběžně z dnešního hlediska neuvěřitelných několik titulů Smetanových a Dvořákových,  poskytly hojně příležitostí. Na druhé straně repertoár italských oper zúžený tenkrát víceméně na několik nejpopulárnějších děl mu jich neposkytl zdaleka tolik, kolik by si zasloužil.

Velmi výrazně se Géza Fischer zapsal do historie (nejen) brněnské opery i svou interpretací rozporuplných dramatických charakterů, jimž propůjčil své umění precizního psychologického proniknutí do nitra role. Jmenujme z této oblasti třeba smetanovské postavy – Tausendmarka v Braniborech a Kalinu v Tajemství, Samka ve Foerstrově Evě, z verdiovských oper hraběte Lunu v Trubadúrovi, Renata v Maškarním plesu a pana Forda ve Falstaffovi, u oper Giacoma Pucciniho Scarpiu v Tosce či Marcela v Bohémě anebo Valentina v Gounodově Faustovi a Markétce. K jeho parádním rolím patřil Evžen Oněgin, výtečně se zhostil postavy Salieriho v opeře Mozart a Salieri Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova. A zejména je zapotřebí zdůraznit jeho opravdu mimořádný výkon postavy Rigoletta, v níž byl po tři desetiletí pro brněnské diváky přímo ideálním ztělesněním této obtížné role.Připomeňme si ještě některé jeho další postavy. Z mozartovského repertoáru to byli hrabě Almaviva ve Figarově svatbě a Guglielmo v Così fan tutte, z postav smetanovských Krušina v Prodané nevěstě, Radovan v Libuši a Tomeš v Hubičce, z dvořákovských Kníže v opeře Šelma sedlák a Bohumír z Bouillonu v Armidě, ve Foersterově Jessice kupec Antonio, v Kovařovicově zpracování Babičky, opeře Na Starém bělidle, pak role pana Proška.

Výborně se Géza Fischer vypořádal také s komickými postavami. Rozkošný byl jeho Don Carlos v Prokofjevových Zásnubách v klášteře a doktor Malatesta v Donizettiho Donu Pasqualovi. Obě tyto role vytvořil pod moudrým a citlivým režijním vedením Václava Věžníka. V první fázi svého brněnského působení se blýskl i v některých klasických operetních titulech jako například v Boccacciovi Franz von Suppé. A dle dobového zvyku účinkoval občas i v baletních inscenacích v takzvaných charakterních rolích.

Řadu úspěšných postav měl na svém kontě i v moderním repertoáru českém i světovém. V opeře Jaromíra Weinbergera Švanda dudák, ve své době vysoce populární , vystoupil v titulní roli. Kritika velmi pozitivně hodnotila jeho ztvárnění role mnicha Joachima v Haasově Šarlatánovi. V operách Bohuslava Martinů byl Kovářem v Hrách o Marii a Pierotem v Divadle za bránou. V opeře Rafaela Kubelíka Veronika vytvořil dvojroli Tomeš-Ježíš, v Brittenově opeře Peter Grimes roli Neda Keena.

Tři poslední premiéry, do nichž byl obsazen, patřily právě do tohoto okruhu inscenací. Byly to postavy knížete Rahna v Berkovcově Krakatitu, Matyáš Horušanský v opeře Františka Suchého Maryla a především jeho skvělý hrabě Rostov v Prokofjevově Vojně a míru, kdy se na jevišti setkal se svým vynikajícím nástupcem, pozdějším čelným českým barytonistou René Tučkem, který vytvořil roli Andreje Bolkonského.

Na závěr dejme opět slovo profesoru Václavu Věžníkovi: „Géza Fischer byl pozorný, ukázněný, skromný a citlivý umělec, který ve svém životě nikomu neublížil.“A Evženie Dufková ve svém medailonku ve sborníku Postavy brněnského jeviště dodává: „Tvrzení, že byl ozdobou svého divadla, není liché, byl to diskrétní a jemný člověk, jehož vyrovnaný a laskavý přístup k okolí byl povzbuzující. Byl z pěvců, kteří spojovali minulost brněnské opery s nastupující generací šedesátých let.“

Autor je bývalým dlouholetým ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Brně
Foto archiv ND Brno, R. Sedláček, V.Vaňák 

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na