Jiří Němeček – choreograf, baletní šéf a pedagog

  1. 1
  2. 2

I v Plzni se Jiří Němeček velmi úspěšně prosadil jako sólista. Zaznamenejme alespoň postavy Prince v Čajkovského Louskáčkovi, Myslivce ve Vostřákově Viktorce, Mrtvého milého v Novákových Svatebních košilích a Merkucia v Romeovi a Julii.V Plzni ovšem Jiří Němeček naplno rozvinul a prokázal své choreografické schopnosti. I když pracoval pod vedením Ivo Váni Psoty, jemuž za mnohé vděčil a kterého si velmi vážil, bližší jeho naturelu a cítění byl styl práce Saši Machova. Jiří Němeček vždy upřednostňoval především dramatičnost baletní inscenace, jíž podřizoval koncepci svých choreografií. Dlužno říci, že padesátá léta se svou snahou o realističnost projevu, se svým příklonem k tehdy panujícímu stylu v sovětském baletu, jenž propojoval výsostné taneční umění s až realistickou drobnokresbou při výstavbě rolí, Němečkovi velmi vyhovoval.V padesátých letech existovaly dnes již zcela zapomenuté takzvané Divadelní žatvy. Tyto každoroční akce sice byly do značné míry poznamenány dobovou ideologií, ale na druhé straně sehrály zajímavou roli v růstu kvality tehdejších divadelních souborů i v popularizaci jejich činnosti. Jednalo se o soutěž souborů i jednotlivců. Byla organizována podle žánrů – opera, balet, opereta a činohra, přičemž v činohře existovaly tři kategorie – velké významné soubory, větší soubory regionálního typu a oblastní divadla. V baletu to byl právě baletní soubor Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, který pod vedením Jiřího Němečka sbíral žatevní vavříny jeden za druhým, a to jak ve sféře individuálních ocenění, tak v hodnoceních inscenací. Mezi vítězi v kategorii inscenací se setkáváme s Němečkovými choreografiemi Kašlíkova Jánošíka, Prokofjevova Romea a Julie či baletu sovětského skladatele Čulakiho Mládí, který byl oceněn dokonce jako nejlepší představení roku 1956. Za interpretaci postav Viktorky a Julie obdržela ocenění i jeho manželka Elvíra Němečková.Velký znalec českého baletu a Němečkova díla Vladimír Vašut hodnotí Němečkův způsob práce následovně:

„Právě v režijní stránce inscenací, ve schopnosti vybudovat pevný dramatický půdorys představení, v umění srozumitelně, logicky a dramaticky účinně ‚dovyprávět‘ děj baletu a vyjádřit zápletku i charaktery hrdinů byla největší síla a přednost Němečkových prací.“

V této souvislostí je třeba říci, že tehdejší trend v pojímání baletu jako tanečního převyprávění příběhů velmi přispěl k rozšíření popularity baletního umění mezi vrstvy publika, které tanečnímu umění příliš neholdovaly.

Logickým vyústěním Němečkovy skvělé plzeňské kariéry bylo jeho jmenování šéfem baletního souboru Národního divadla, k němuž došlo v roce 1956. Němeček se nového úkolu chopil se zaujetím a elánem sobě vlastním, věnoval maximální péči organizačnímu zajištění tak, aby bylo dosaženo maximální možné kvality inscenací. Soubor rozdělil na tři části, vlastní „velký balet“ a dvě menší tělesa, jež byla využívána při operních produkcích v budovách Národního a Smetanova divadla.

Vladimír Vašut hodnotí Němečkův nástup do Národního divadla následovně:

„Vysoké nároky prosazované s energickou cílevědomou houževnatostí přinesly brzy ovoce v podobě špičkových představení.“

Prvními Němečkovými inscenacemi v Praze byly dvě novinky, Burghauserův Sluha dvou pánů, v němž si zatančil roli Federiga, a Othello Jana Hanuše, kde ztvárnil postavu Cassia.Tyto role byly také posledními, v nichž Jiří Němeček vystoupil na jevišti. Posléze se už cele věnoval choreografii a režii baletních představení. Do Prahy přenesl svou veleúspěšnou inscenaci Čulakiho Mládí a také Romea Julii. Kromě toho participoval v té době jako choreograf i na řadě operních premiér. Připomeňme alespoň Bratry Karamazovy Otakara Jeremiáše, Ostrčilovo Honzovo království, Bergova Vojcka, Wagnerovy Mistry pěvce norimberské, Hry o Marii Bohuslava Martinů či Prokofjevovu Lásku ke třem pomerančům, kterou inscenoval sovětský režisér Georgij Pavlovič Ansimov.

Z dalších významných inscenací Jiřího Němečka jmenujme Prokofjevův Kamenný kvítek anebo jeho oblíbený titul, Šeherezádu Rimského-Korsakova, k níž se posléze vracel i v Ostravě a v Brně. V šedesátých letech, kdy se baletní repertoár rozšířil o inscenace, jež se vzdalovaly od příběhových baletů, se s úspěchem vyrovnal i s novými nároky a vytvořil řadu pozoruhodných inscenací titulů z moderní tvorby, jako byl například triptych složený z titulů Marnotratný syn Sergeje Prokofjeva, Náměsíčná Erwina Schulhoffa a Rapsodie v modrém Georgie Gershwina. Z jeho tvorby tohoto období jmenujme dále Medusu Gottfrieda von Einem, Meteoru Miloše Vacka, Straussova Dona Juana anebo Bartókova Podivuhodného mandarína. Velkou pozornost vzbudila jeho janáčkovská taneční kompozice Mládí či večer Návraty ke krásám, složený z děl českých starých mistrů Františka Ignáce Tůmy, Josefa Myslivečka, Pavla Vejvanovského a Františka Václava Míči.

V roce 1970 je jeho šéfovské působení v Národním divadle ukončeno. Zůstává tam nadále jako choreograf a souběžně působí také jako šéf baletu v Hudebním divadle Karlín. V letech 1974–77 působil ve funkci šéfa baletu Státního divadla v Brně. Z jeho brněnských inscenací si připomeňme Labutí jezero, které vytvořil spolu s Olgou Skálovou, působivé představení baletu ázerbájdžánského skladatele Maluje Moldobasanova Matčino pole, jež si poté zopakoval i v Ostravě, Hanušova Othella, soudobou novinku Plamen od Karla Odstrčila a především velkoryse koncipovaného Chačaturjanova Spartaka.V roce 1977 se ve funkci choreografa vrací do pražského Národního divadla a o dva roky později se znovu ujímá šéfovské funkce. Současně vyučuje choreografii na Akademii múzických umění. Umírá v Praze 29. července 1991, krátce po něm umírá i jeho choť, paní Elvíra Němečková. V historii českého baletu dvacátého století mu nepochybně patří jedno z čelných míst.

Autor je bývalým dlouholetým ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Brně

Foto archiv ND Praha, archiv ND Brno, Jaroslav Svoboda, Martin Poš

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na