Gounodův Faust v berlínské Státní opeře

Margaréta cirkvou zatratená, Bohom spasená  Keď sa pred začiatkom predstavenia na pódiu objaví inšpicient s mikrofónom, spravidla to neveští nič dobré. V prípade poslednej reprízy Fausta hraného…

S inspirací červených neonů: Faust v Amsterdamu

S inšpiráciou červených neónov  Na rozdiel od názvov väčšiny dominantných kultúrnych inštitúcií v metropolách zriadených ako konštitučná monarchia, ktoré vkladajú do svojich názvov prívlastok „kráľovský“,…