Kýč, balast, nebo cesta k masám?

Gýč, balast, alebo cesta k masám? Pop opera sa stala v posledných rokoch kultúrnym fenoménom, ktorý zmenil jej pôvodný charakter a poslanie. Zjednodušením mnohých aspektov…