Zapomenuté knižní poklady. Václav Holzknecht: Franz Schubert

  1. 1
  2. 2

„‚Generalissimus,‘ jak mu říkali po Eroice, Schuberta nesmírně přitahoval. Když Variace vyšly, chtěl mu je předat osobně. O této skutečnosti se dochovaly dvě různé verze. Hüttenbrenner tvrdil, že je Schubert donesl do Beethovenova bytu, nezastihl však skladatele doma a nechal exemplář služce nebo sloužícímu. Beethovenovi se prý variace velmi líbily a hrál je s Karlem čtyřručně skoro denně. Naproti tomu vypravuje Schindler, osobní důvěrník Beethovenův, že Schubert Beethovena zastihl, ale ztratil úplně při setkání odvahu, a když mu Beethoven navrhl, aby mu odpovědi psal, neovládl ruku. Beethoven rozevřel exemplář, podíval se na nějaké místo a upozornil Schuberta na harmonickou nesprávnost. Učinil tak prý mírně a řekl, že to není smrtelný hřích, ale Schubert upadl pod dojmem připomínky do naprostých rozpaků. Vzpamatoval se prý až na ulici. To prý bylo první a poslední setkání obou skladatelů. Spaun ovšem namítá, popíraje rozhořčeně tuto historku, že Schubert často po Beethovenově smrti naříkal, jak lituje, že byl Beethoven tak nepřístupný a že s ním nikdy nemluvil. Která z obou verzí je pravá, už se asi nedovíme…“

 

Náhrobní kámen

„Na náhrobek byla vyryta Grillparzerova myšlenka. Básník ji vybral z pěti návrhů. Zněla:

Hudba zde pochovala velké bohatství,
avšak ještě víc krásnějších nadějí.

Měl básník pravdu? Sliboval Schubert víc, než dal? Tušil ostatně Franz Grillparzer, co skladatel vytvořil? Znal přece jen něco z písňové a komorní tvorby. Možná, že by byl hodnotil ‚velké bohatství‘ výš a nepřecenil tolik ‚ještě víc krásnějších nadějí‘ – neboť to, co Franz Schubert za svého krátkého, ale plného života vytvořil, není torzo. Stačilo to na ucelený odkaz geniálního zjevu, jako to stačilo u Mozarta. Je to rozlehlý svět krásné a osobité hudby. Nelze si přát víc: Franz Schubert řekl, co říci měl, a učinil tak ojediněle. Jak o něm napsal jeho osudný a milovaný přítel Schober, zanechal nám dědictvím vroucí lásku, čistou sílu, svatou pravdu, která je velká a kterou opět nově stvořil.“

 

Chcete-li se o Franzi Schubertovi dozvědět víc, stačí otevřít poutavě napsanou monografii z pera Václava Holzknechta.

Sejdeme se za týden nad stránkami dalšího zapomenutého knižního pokladu…

(pokračování)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat