Podivuhodný příběh Janáčkovy opery Osud

Janáčkova opera Osud, která vznikla bezprostředně po jeho první slavné opeře Její pastorkyni, bývá na operních scénách uváděna zřídkakdy, a to zřejmě kvůli prapodivnému ději,…

Výročí, které je dobré připomenout

Rok 1958 patří v dějinách poválečné české kultury a umění k rokům mimořádně významným. Bylo to do značné míry způsobeno určitou politickou oblevou po XX. sjezdu KSSS,…

Operní panorama Heleny Havlíkové (126)

Bilance sezony 2012/13 stálých operních divadel  Sezonu 2012/13 našich stálých divadel s operními soubory lze shrnout do několika základních charakteristik jako sezonu dramaturgicky pestrou, jako sezonu…

Janáčkovská rarita v Brně: Osud

Deset let po skvostném nastudování Janáčkových „Fragmentů románových ze života“ (jak zní podtitul toho díla) Jiřím Bělohlávkem a Robertem Wilsonem v pražském Národním divadle přichází s novou…