Silvestr s Collegiem 1704

  V kostele sv. Šimona a Judy pokračoval projekt Hudební most Praha – Drážďany 31. prosince provedením Bachova Vánočního oratoria. Stejný koncert se o den později,…

  PKF si o půlnoci připíjela v Číně

  Nový rok v Číně, to se hned tak každému našinci nepoštěstí. Teď si na rok 2013 právě v Číně připili hráči Pražské komorní filharmonie s dirigentem Ondřejem Vrabcem. Na…

  Bachova Mše h moll – historická hádanka

  Jde o jediné dílo protestantského skladatele podle katolického ritu. A vzbuzuje řadu otazníků. Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750), která dnes zazní v Rudolfinu v podání…

  Velkolepé ovace pro Bělohlávka

  Ve čtvrtek 13. prosince pokračoval Jiří Bělohlávek s Českou filharmonií v cyklu koncertů, na nichž mají být postupně provedeny všechny symfonie Antonína Dvořáka. Z koncertů…

  Raritní nahrávka z Kuksu: Musica Kukusiensis

  Prvořadou devizou recenzované nahrávky je její repertoár: přináší skladby zcela nebo takřka neznámé od autorů, o jejichž existenci ví v převážné většině případů nanejvýš hrstka zasvěcených…

  František Vajnar (1930-2012)

  Čtvrt roku po svých dvaaosmdesátých narozeninách odešel jeden z nejvýznamnějších dirigentů poválečné generace. Dlouholetý šéf opery v Ústí nad Labem, poté šéf Symfonického orchestru Československého rozhlasu, šéf…

  Nejen o hudbě s Ivanem Kurzem (2)

  (Dokončení) Jaké je podle vás postavení soudobé hudby v naší společnosti?   Žijeme v době, která je příznivá záměně neumění za osobitost. Naše doba pozoruhodně devalvovala obsah…