Divadlo opery a baletu v Oděse

    Státní akademické divadlo opery a baletu v ukrajinské Oděse nemá sice ve světě takovou známost a ohlas jako třeba velké evropské operní domy, ale svojí…

    Legendární Enrico Caruso

    Italský tenorista Enrico Caruso, který se narodil 25. února 1873 v Neapoli, a zemřel tamtéž 2. srpna 1921 ve věku pouhých 48 let, je dodnes…

    Kýč, balast, nebo cesta k masám?

    Gýč, balast, alebo cesta k masám? Pop opera sa stala v posledných rokoch kultúrnym fenoménom, ktorý zmenil jej pôvodný charakter a poslanie. Zjednodušením mnohých aspektov…