Témata Týdne s tancem: Kyliánův nadační fond a rok Igora Vejsady v PKB

  1. 1
  2. 2

Čestným předsedou správní rady je pan Kylián. Místa ve správní radě pak zaujímají Markéta Perroud, Martin Rypan, Jan Hřebejk a já. Máme také bezvadného revizora Lukáše Tótha. Ten je z úplně jiného oboru, vystudovaný ekonom, který se věnuje statistikám a průzkumu trhu. Mladý člověk mimo taneční svět, který ale studoval v Nizozemí, zná tvorbu pana Kyliána a tanec ho zajímá. To je můj správní tým. Projektovou a PR manažerkou je Hana Pelánková. Ráda bych, aby fond fungoval primárně na bázi spolupráce s jinými subjekty. Nerada bych se pouštěla vysloveně do vlastních produkcí.

Nataša Novotná (zdroj FB Nataši Novotné / foto Jakub Sobotka)

Předpokládám, že součástí vaší práce je obecně popularizace tance, ne jen mezioborová komunikace.

Ano, příležitosti jsou a budou. Na Den tance jsme v Ostravě jako součást tanečního programu Národního divadla moravskoslezského Dva světy, jeden svět prezentovali fotovýstavu s názvem KYL.expo 2017. Je to krásné šestiminutové video z fotografií z představení Jiřího Kyliána. Dalším krokem je promítnout jej na nějakou velkou budovu… Jsou to krásné kvalitní taneční fotky. Takový materiál dokáže oslovit i lidi úplně mimo tanec, krása je univerzální.

Za první půlrok tedy máme dva konkrétní kontinuální produkty, ve druhé polovině roku se budeme soustředit na to, abychom rozjeli pravidelný provoz kanceláře, postupně se etablovali a hlavně abychom si naše záměry a práci užívali bez zbytečného stresu.

Děkuji za rozhovor a přeji fondu úspěšný start!

 

 

Pražský komorní balet znovu hledá nového šéfa
Pražský komorní balet hledá nového uměleckého šéfa. Konkurz byl vyhlášen v červnu a nový šéf (nebo šéfka) by se měl ujmout vedení od 1. ledna 2018. Soubor, který jako jediné nezávislé taneční těleso v Praze a České republice nabízí tanečníkům stálé angažmá, si klade za cíl navázat na ikonu autorské tvorby a svého zakladatele, legendárního Pavla Šmoka, a samozřejmě uvádět tvorbu dalších významných českých i zahraničních choreografů. V současné době toto komorní těleso zahrnuje osm interních a šest externích tanečníků. Pražský komorní balet by měl pokračovat v tradici svébytného českého fenoménu, kterým je už od šedesátých let, a to jak v intencích tuzemských, tak i mezinárodních.

V uplynulé sezoně strávil Pražský komorní balet mnoho času na zájezdech a představil nadějnou premiéru Mysterium času, ve které se představili mladí čeští choreografové. Tanečníka a pedagoga Igora Vejsadu, který byl kromě funkce baletního mistra také pověřen vedením souboru, a to již od 21. března 2016, jsme nyní požádali o malé ohlédnutí za tímto rokem (ano, my lidé „od tance“ počítáme na rozdíl od běžných smrtelníků roky ne od ledna do prosince, ale od září do června!).

Igor Vejsada (foto archiv PKB)

 

Takže?

Právě končící sezóna byla velmi aktivní a úspěšná, i s přihlédnutím ke krátké etapě mého působení zde. Absolvovali jsme umělecky velmi úspěšné turné v Jižní Koreji jako prominentní hosté mezinárodního tanečního festivalu v Busanu (The Busan International Dance Festival – BIDF), v současné době se připravujeme na účast na mezinárodním pražském hudebním festivalu Praha, klasika / Prague, Classics, na kterém uvedeme Holoubka Pavla Šmoka v živém doprovodu festivalového orchestru. Již nyní také připravujeme novou podzimní premiéru Pražského komorního baletu. V červenci nás ještě čeká účast na tanečním festivalu v Polsku, závěr sezony je tedy dost nabitý.

Jaká je personální situace souboru?

Po konkurzu, který proběhl letos na jaře, přibyli do souboru noví tanečníci, převážně z Česka, ale i Slovenska a Francie. Ti nyní pracují na nastudování aktuálního repertoáru a zároveň se připravují na novou premiéru.

Rok 2018 je ještě daleko, ale víme, jak rychle plyne čas v divadle. Jaká bude potom vaše úloha v Pražském komorním baletu, zůstanete jako pedagog?

Ano, chci se nadále věnovat pedagogické a asistenční práci při přípravě tanečníků, být jim nápomocen při zdokonalování umělecké i technické úrovně, tak jako doposud.

Jak vidíte vy osobně směřování Pražského komorního baletu?

Soubor Pražského komorního baletu, tak jak jsem říkal již na začátku mého působení v něm, má velké ambice rozvinout progresivní dramaturgii a věřím, že i za mého krátkého působení k určitému posunu došlo. Jeho dramaturgie se potřebuje svým vlastním způsobem odlišovat od projektových divadel či souborů, měla by ale také být veskrze aktuální a reflektovat svět a dobu, ve které žijeme. Současně by její součástí mělo být do jisté míry zachování odkazu profesora Pavla Šmoka, ať už ideově, tak i prakticky. Jedním z hlavních faktorů v dramaturgii Pražského komorního baletu vždy bylo využití české hudební tvorby a sledování jejího soudobého vývoje a trendů. To samozřejmě neznamená, že by se distancoval od zahraničních autorů či nových světových uměleckých trendů.

Ano, pokrokovost v tom dobrém, ideologicky nezatíženém a nepokřiveném smyslu vždy k PKB patřila…

Je to velmi důležitý moment. Již v začátcích souboru, v éře Baletu Praha, předchůdce Pražského komorního baletu, v jeho tvorbě rezonoval progresivní trend tehdejších šedesátých let, který se tehdy samozřejmě projevoval v umělecké tvorbě napříč všemi směry a žánry, ať už to byla literatura, nová vlna českého filmu, divadla malých forem, výtvarné umění nebo právě tanec. Jsme kulturní země s velkou hudební tradicí i tradicí velké umělecké kreativity a byla by samozřejmě škoda toho plně nevyužít. Nemohu pochopitelně předjímat budoucí dramaturgii Pražského komorního baletu a její vývoj. Věřím však v každém případě, že je dobré a vhodné dávat nadále příležitosti českým choreografům. Pražský komorní balet je otevřené pro spolupráci s vynikajícími a již renomovanými, ale i začínajícími talenty: pedagogy, choreografy, výtvarníky, hudebníky, kteří jsou protagonisty současného tanečního a pohybového divadla a mají zároveň respekt k historii a tradicím v obecné rovině. Jsou to však především mé osobní postřehy a názory. Další vývoj bude plně v rukou nového uměleckého vedení.

Děkuji za rozhovor!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat