FAMA Quartet se zaskvěl při maďarském večeru

Jediný český orchestr nabízející abonentní řadu soudobé hudby, totiž PKF – Prague Philharmonia, nás opět přivítal v Experimentálním prostoru NoD. Pojatý záměr představit nejvýznamnější soudobé…

Dirigent, co si na něco hraje, je směšný

Šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Stanislav Vavřínek vystoupí se svým souborem na pražské HAMU v Sále Martinů v rámci festivalu, který je věnovaný právě tomuto skladateli.…