Sergej Radamsky: Pronásledovaný tenor (23)

Šostakovičova Lady Macbeth Po návratu do Moskvy jsme zjistili, že se mezitím situace spisovatelů, divadelních ředitelů a vůbec intelektuálů neuvěřitelně zhoršila. Přesto jsme bezelstně věřili,…

Sergej Radamsky: Pronásledovaný tenor (18)

Velký úspěch a malý skandál v Moskvě Sovětský komisař pro lidovou osvětu Anatolij Lunačarskij pozval do Moskvy Theodora Dreisera, autora sociálněkritického románu Americká tragédie. Dreiser se…