Pověřený ředitel Státní opery Praha: Návrh řešení

 1. 1
 2. 2
 3. 3


Ministerstvo kultury vyzvalo dopisem z 25. ledna 2011 podepsaným náměstkem MgA. Radkem Zdráhala současné ředitele obou divadel, které hodlá „reformovat“, aby během tří týdnů (!), do 15. února sepsali „Operační plán majetkového spojení SOP a ND k 1. lednu 2012“. Ředitel ND Ondřej Černý na tiskové konferenci 17. února odmítl zveřejnit, jaký plán ministerstvu předložil, protože prý musí vyčkat, až ministerská „administrativa materiál nějakým způsobem materiál projedná“. Přepis částí tiskové konference ND, která se týkala „ reformy“, naleznete zde. Pověřený ředitel SOP Radim Dolanský vyhověl přání zaměstnanců SOP a se svým návrhem řešení pro Státní operu je za účasti novinářů seznámil. Přinášíme kompletní znění Dolanského návrhu. Podporu samostatné SOP od významných osobností najdete jako samostatný článek.

„Návrh řešení pro Státní operu Praha
Vyhotovil: Radim Dolanský, pověřený vedením SOP


Dne 25. ledna jsem byl požádán náměstkem ministra kultury, MgA. Radkem Zdráhalem, o vytvoření operačního plánu spojení SOP s ND k 1. 1. 2011, jak se píše v zadání. Předně předpokládám, že došlo k omylu v datu a jde pravděpodobně o rok 2012.
Co se týká samotného operačního pánu, měl obsahovat následující okruhy témat včetně příslušných harmonogramů:
– Teze umělecké vize organizace po spojení se SOP
– Předběžný návrh organizační struktury organizace po spojení se SOP
– Návrh provozního modelu fungování organizace a vytvoření modelu hracího plánu sezony 2012/2013 (včetně plánu premiér)
– Zpracování ekonomického plánu organizace, včetně návrhu rozpočtu pro rok 2012 a předběžného návrhu rozpočtu 2013
– Zpracování marketingového rámce spojení ND a SOP
– Zpracování výčtu právně-ekonomických úkonů nutných k realizaci spojení ND/SOP

Dne 21. prosince jsem byl pověřen ministrem kultury ČR, MUDr. Jiřím Besserem, zastupováním ve funkci ředitele SOP. Mým úkolem bylo stabilizovat provoz SOP, dle našich současných finančních a provozních možností upravit dramaturgický plán již rozběhlé sezony 2010/2011, to celé za maximálního snížení nákladů ovšem, nikoli na úkor kvality. Jsem přesvědčený o tom, že se mi úkol daný Ministerstvem kultury daří plnit, navíc za podpory souboru.
Bohužel lze těžko připravit výše zmíněné zadání operačního plánu spojení, a to z těchto důvodů:
– umělecké vize musí přinést nově jmenovaní šéfové souborů opery a baletu, tedy souborů, které mají vzniknout
– organizační strukturu ND nemohu vytvořit, neb neznám tamní provozní potřeby
– model hracího plánu nemohu vytvořit ze stejných důvodů
– pro sestavení rozpočtu neznám potřebná čísla z ND a v tuto chvíli jsem pro ND tzv. třetí osobou, i kdybych tedy o čísla Národní divadlo požádal, nemohli by mi je poskytnout
– marketingový rámec struktury a výčet právně-ekonomických úkonů je nezbytná součást případného spojení, nicméně je třeba, aby na tomto úkolu pracovala odborná skupina sestavená MK společně se mnou a ředitelem ND. Toto zadání nelze splnit v horizontu pouze několika dnů, aniž by se nejednalo o pouhou teorii, nepodloženou reálnými čísly.
– v neposlední řadě je tady i ten fakt, že sloučení dvou příspěvkových organizací vlastně ani nepřipouští naše legislativa! Zákon o hospodaření se státním majetkem sice uvádí možnost, že zřizovatel příspěvkové organizace sice může organizaci založit nebo zrušit, nicméně nenajdete tam ani zmínku o slučování.
Co se týká budoucího osudu opery v Praze, neustále prohlašuji, že jsem pro zlepšení kvality představení i zefektivnění provozu obou operních domů. Souhlasím i s případnými změnami, pokud by zvýšení kvality i zefektivnění provozu přinesly. Bohužel mi doposud chybí diskuse na toto téma. Prosté sloučení ND se SOP změny k lepšímu nepřinese.
Co se onoho sloučení týká, jsou dvě možnosti, zaprvé vznikne sloučením obou souborů „moloch“, který známe z doby před rozdělením souborů v roce 1992. Zadruhé existuje tolik diskutovaný způsob sloučení souborů tzv. rekonkurzy. Tzn. že umělci obou souborů by podstoupili nové konkurzy a pouze ti vybraní by vytvořili soubor nový, zmenšený.
Je téměř zbytečné uvažovat o první variantě, tedy mít dva soubory opery (dva orchestry, dva sbor, velký sólistický ansámbl) tzv. pod jednou střechou, tedy pod hlavičkou Národního divadla. SOP umí zajišťovat svůj provoz s podstatně menšími provozními náklady než ND. Uvedu příklad – obchodní oddělení (propagace) SOP disponuje úvazkem 3.75 (např. předplatné má v SOP na starost pouze 1 pracovní síla!). Přesto, a to veřejně zdůraznil i dr. Herman, je efektivnost propagace SOP na vyšší úrovni než v ND, kde v tomto oddělení pracuje 22 lidí (vyjma hledištního personálu, srovnávám pouze zaměstnance, kteří vykonávají stejnou činnost v ND a SOP). Dále – denní provoz opery SOP v současné době mají na starost 2 zaměstnanci. Na stejných pozicích je na opeře ND zaměstnáno 8 zaměstnanců. Dalším příkladem je výhoda v poměrně častém využívání externích spolupracovníků v SOP. Opět uvedu příklad – ND využívá pro výrobu dekorací vlastní dílny. Pravda je, že v dílnách ND pracují špičkoví odborníci, nicméně provoz dílen je nákladný. Pokud by došlo ke spojení ND se SOP, s nutným navýšením kapacit dílen by muselo dojít k navýšení počtu zaměstnanců dílen, s tím souvisí navýšení nákladů. Naopak SOP využívá externí dodavatele – tedy odpadají náklady s provozem dílen a především mzdové náklady vč. odvodů. Podobných příkladů je celá řada, zmíním ale už jen poslední – tzv. přehrané. Jde o způsob odměny za představení v okamžiku, kdy umělci dosáhnout tzv. povinného počtu. Po té se účinkuje za honorář. Tento termín je sice SOP známý, ale na rozdíl od ND se této možnosti SOP snaží vyhýbat. Podobných příkladů bych samozřejmě mohl uvádět celou řadu. Podstatné je, že takto provedeným sloučením dvou operních domů nezajistíme ani růst kvality a už vůbec ne snížení nákladů.
Druhá varianta – tedy jeden menší ansámbl, který vznikne rekonkurzy – se na první pohled zdá výhodnější. ALE! Je třeba se na ni podívat ze tří různých úhlů pohledu:
1) Pohled umělecký
2) Pohled ekonomicko-právní
3) Pohled lidský

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Reakcí (11) “Pověřený ředitel Státní opery Praha: Návrh řešení

 1. Velmi me tesi, ze snad je tady nyni urcita NADEJE, ze ta neskutecna katastrofa a fiasco s mezinarodni ostudou jako nasledek slouceni ND a SOP jen skrtem urednicke tuzky bude odvraceno.

  Snazim se poctive cist zde na OP (a jedine OP, pokud vim, se da nazvat temer vseobsahujicim forem na toto zhave tema) vsechny analyzy,zpravy, komentare apod. Doposud to vse pusobilo dost tristnim dojmem, protoze nikdo neukazal svetlo na konci tunelu.

  Radim Dolansky ve zde predlozenych dokumentech dokazuje, ze reseni pro zachovani SOP a ND jako dobre fungujicich separate entities je mozno najit. Ted bude potrebovat skutecnou podporu, aby bylo mozno rychle prejit k cinum. Kez by MK konecne prestalo s politikarenim a transparentne ukazalo, ze ma zajem na konstruktivnim vyreseni teto situace. Doufam, ze soucasne vedeni mesta Prahy take nezustane dlouho stranou.

  V Montrealu nam pred nekolika lety L'Opera de Montreal temer zbankrotovala. Ve srovnani s CZ se zde o operni tradici skoro neda mluvit a presto si to ani quebecke ministerstvo kultury ani mesto Montreal samotne nechtelo vzit na svedomi a opera prezila.

 2. Pan Radim Dolanský "zdědil" SOP po půlročním tápání bývalého vedení, kdy tato instituce stále tvrdě doplácí na "konání" Dohnányiho, Maříka, Golata, Hermana a spol,kteří za nemalé peníze vymysleli to, na co nyní opera doplácí, tj. famózní analysu, se kterou nyní MK operuje. Je tristní,
  že za samostatnost SOP bojuje pověřený ředitel, který riskuje denně odvolání, protože nenásleduje servilního a ke všemu ochotného ředitele ND Černého, který stále doufá, že by se třeba,
  pokud bude stále tak poslušný a slepý k následkům, mohl stát tzv. megaředitelem obou sloučených oper.
  Nechce vidět, že za celou touto komedií je snaha tiše propašovat do Stavovského divadla Pražskou komorní filharmonii,a tím úbytek práce pro soubor ND, čili zeštíhlení souboru. Jak SOP, tak i ND májí značnou návštěvnost oper diváky ze zahraničí a tím i finanční přínos.Budou snad cizinci hojně navštěvovat činohru v ND v českém jazyce, když podle Hermana je ND na operu nevhodné? Je s podivem, jak někdo, kdo si honosně říká znalec divadla, příspíva ke zkáze opery v Praze. Nebuďme lhostejní k osudu obou operních domů, braňme si naši kulturu proti lidem,kteří jí soustavně škodí
  ignorantstvím a klientelismem.

 3. Co to mluvíte. že doplácíte za vedení p. Dohnányiho. Ten měl plán,začal hledat sponzory a chtěl operu ve SOP. Ale poděkovat můžete p. Vocelkovi,který díky náročnému uvedení opery Tristan a Isolda dostal SOP do červených čísel. Pan Dohnányi byl ředitlem necelých 6 měs. Až po dllouhých urgencí se dostal na MK,kde svůj plán přednesl a protože nesouhlasil se sloučením SOP a ND byl nucen rezignovat. Jen díky tomu, že přesně a včas veřejně pojmenoval situaci,kterou mu sdělili na MK mohl pověřený řed. p. Dolanský jednat. Držím p. Dolanskému palce,jen pozor,aby SOP pod vedením ředitelky z Covent Garden a p. šefdirigentem Koenigem,nehrála většinou opery německých autorů se světovými zpěváky a na naše sólisty zbudou jen vedlejší role. Jako dosud v Tristanovi. Rád bych viděl ve SOP kromě německé opery i francouzskou a italskou operu,také díla 20.století. Ale souhlasím s tím, že na SOP by mělo přispět i město,jak o to usiloval i p. Dohnányi. Ale neměl šanci,nebo po volbách se těžko rodila v Praze koalice. Snad bude p. Dolanský úspěšnější.
  Karel

 4. Pane Dolanský-bravo!pokud ani Vaše studie,kterou jste byl nucen zpracovat v nesmyslně krátkém období a jenž říká konkrétně nesrovnale více,než výroky,prohlášení a lži pověřených(ale ne kompetentních)úředníků ministerstva kultury nebude uvedena v praxi-udělal jste tím také práci za MK-tak v tom případě je ministr kultury,náměstek Zdráhal a jejich okolí hodno označení totalitního ministerstva,ovšem s nálepkou demokracie!!!Mnoho lidí Vám drží palce,v boji s tímto úřadem,který chce-i když to popírá-zničit to,co přežilo války a i tu totalitu.Nevzdejte se!!

 5. Proboha, co to ten Dolanský plácá? Vždyť to je naprostý opak toho, co by měl teď dělat! Není snad jeho hlavním úkolem najít způsob,jak ušetřit nějaké peníze? Nebo si je najednou může dovolit vyhodit za dirigenta, který za každé představení Tristana bere 5000 Euro za večer? A ta paní Padmor – jak se bude domlouvat – anglicky? Vždyť to tady vůbec nezná a než se zorientuje,bude pozdě. Nebo snad bude mít pana Dolanského pořád za zády? Určitě také nebude bydlet někde v Ženských domovech, bude létat z Londýna a samozřejmě bude chtít za řízení SOP pořádně zaplatit. Taky chci vidět,jak jim bude rozumět Besser a Všeználek Zdráhal! Jsou dvě možnosti – buďto se do té doby Konig a Padmor naučí česky, anebo bude Dolanský opět ve své kůži – bude opět nepostradatelný jako tlumočník, manager, "znalec" opery a místních poměrů. Bohužel se pokaždé nakonec ke všem zachová stejně – jako bezpáteřní podrazák, vařící čerstvé kafíčko a intrikující za zády svých šéfů. A máme tady opět typicky české řešení: Jedinou skutečnou a mezinárodně uznávanou uměleckou osobnost vyštípali z čela SOP, ale teď si s tím nevíme rady, tak místo ní pořídíme hned 3 lidi ze zahraničí. Možná, že si ještě kromě právníků bude chtít najmout nějakou PR agenturu, ale pak běda Zdráhalovi!

Napsat komentář