Opuštěné ostrovy Brno

Alexander Liebreich (foto © Jiří Jelínek)

 

čtvrtek 23. a pátek 24. listopadu 2017 v 19.30 hodin – Besední dům, Brno
Toshio Hosokawa: Meditace, obětem tsunami 11. 3.
Bernd Alois Zimmermann: Koncert pro hoboj a malý orchestr
Joseph Haydn:
Lʼisola disabitata (Opuštěný ostrov), předehra k opeře
Symfonie č. 44 e moll Hob. I:44

Vilém veverka – hoboj
Filharmonie Brno
Alexander Liebreich – dirigent

Filharmonie Brno provede v české premiéře Meditaci, obětem tsunami 11.3. Koncert řídí Alexander Liebreich, který skladu u Toshia Hosokawi objednal
Meditace obětem tsunami. Skladbu připomínající neštěstí z 11. března 2011 napsal jeden z nejrespektovanějších současných skladatelů Toshio Hosokawa a posluchači ji mohou slyšet 23. a 24. listopadu v Besedním domě na koncertě s názvem Opuštěné ostrovy. V hluboce meditativní skladbě dovedl autor postihnout živelnou katastrofu v celé její šíři – jako fascinující dílo přírody a bolest lidstva zároveň. Naprosto výjimečný zážitek umocňuje persona dirigujícího Alexandra Liebreicha, který skladbu u autora objednal a uvedl ji ve světové premiéře v roce 2012. Hosokawa ve svých kompozicích často poukazuje na hrůzy, ať přírodní či způsobené lidskou povahou, které ovlivnily nejen japonskou společnost. „Je pro nás velkou ctí, že tento kus zazní v Brně a právě pod taktovkou Alexandra Liebreicha. V kombinaci s ostatními skladbami večera půjde jistě o nezapomenutelný zážitek,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Následujícím Koncertem pro hoboj a malý orchestr z roku 1952 poctí filharmonie sté výročí narození Bernda Aloise Zimmermanna, výrazné postavy německé postmoderny. Zimmermannův koncert je jedinečnou ukázkou moderních technik hry na hoboj. Že se nástroje chopí Vilém Veverka, který v roce 2004 uvedl skladbu v české premiéře, je dalším ze skvostů
programu. Ve druhé polovině koncertu se posluchači přenesou o 200 let zpět do období klasicismu. „Zazní dvě díla, která složil papá Haydn ve svém období „bouře a vzdoru“: dramatická předehra k opeře, která rozvíjí příběh dvou sester-trosečnic na opuštěném ostrově, a raná symfonie nazývaná někdy Tragická – nejspíš kvůli Haydnovu přání nechat si zahrát na svém pohřbu Adagio z této symfonie,“ uvedl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

Více informací na www.filharmonie-brno.cz